Hjelp oss å forstå norske målgrupper bedre!

Denne undersøkelsen er anonym.

Kjønn:
Hvilken følelse sitter du igjen med etter et godt kjøp? Hva er det beste kjøpet du har gjort?
Hvilken følelse sitter du igjen med etter et dårlig kjøp? Hva er det dårligste kjøpet du har gjort?