FB Mental Helse  - boble.pngMENTAL HELSE

Daughter har på oppdrag fra Mental Helse produsert en film om eldre, ensomhet og psykisk helse. Filmen er en del av en større PR-kampanje som retter søkelyset mot en glemt gruppe som fortjener større verdighet. Kampanjen har fått navnet «Vi trenger alle noen å prate med».

 

Produksjon Snöball Film AS
Manus Herman Ramm Bråten / Herman & Magnus
Casting Camilla Casting
Takk til UFF Underground for utlån av klær