Mental Helse

 

BAKGRUNN OG OPPDRAG
«Husker du første gangen du tenkte at alt det fine og gode i livet ligger bak deg?»

Daughter har på oppdrag fra Mental Helse produsert en film om eldre, ensomhet og psykisk helse. Filmen er en del av en større PR-kampanje som retter søkelyset mot en glemt gruppe som fortjener større verdighet. Kampanjen har fått navnet «Vi trenger alle noen å prate med».

Alle trenger noen å snakke med. Forekomsten av alvorlig depresjon blant mennesker over 65 år er dobbelt så høy som i den øvrige befolkning. Forskning viser at nær en tredjedel av eldre sykehjemspasienter opplever former for depresjon, og forekomsten er spesielt høy blant personer med demens.

Mental Helse mener at eldre mennesker fortjener en annen plass i samfunnet enn den de har i dag, og ønsker å bidra til en human eldreomsorg.

 

Produksjon: Snöball Film AS
Manus: Herman Ramm Bråten
Casting: Camilla Casting
Takk til UFF Underground for utlån av klær