Responsive-showcase-presentation.jpg


AKT

Daughter har gjort et fullstendig
re-design av magasinet AKT. Designet er skapt med bakgrunn i magasinets kristenradikale grunntanke og med utgangspunkt i kristendommens kjernesymbol korset.

Korsets opprinnelige form ble dekonstruert, og det ble benyttet fragmenter som danner linjer og rammer i magasinet.